| Start | PUS | Paleta | Regulamin | O nas | Polityka prywatno?ci | Gry online | Twój koszyk |
Wyszukiwarka

Katalog
PUS (99) Paleta (22) Zabawy Twórcze Niki (7) Magiczny Trójk?t (3) Klocki Dienesa (1) Matematyka (30) Korale Matematyczne (3) Piramida edukacyjna (6) Doskonalenie nauki czytania i pisania (21) SOWA M?DRA G?OWA (8) Gry logopedyczne (14) Gry przedszkolaków (55) Bajki - Grajki (2) Gry logiczne (6) Smok Obibok (10) Quizy (3) Rodzinne (19) Podrozne (4) Inne (73) Puzzle (15) Gry (65) Przyrodnicze (3) Gry planszowe (19) Uk?adanki (34) Domino (4) Drewniane (14) Puzzle przestrzenne drewniane (0) Ortografia (10) Karty (5) Gry memo (15) Gramatyka (9) Nauka j?zyków (10) Ruch drogowy (5) Przedzia? wiekowy (415) Przedzia? cenowy (1) Zabawki (11) Lalki "My scene" (0) Lalki "Bratz" (2) Pachn?ce "Yummi - Land" (2) Gry dla dziewczynek (9) Gry dla ch?opców (2) NICI - pluszaki (1)
Producenci
 
Adamigo
Aleksander
Chiny
Epideixis
Granna
Hasbro
Importer Midex
inni producenci
MATTEL
NICI
Trefl
Zapf Creation
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie
Polecamy
Memo od A do ?
Memo od A do ?
13.00zł
Do koszyka


Stonoga Agata
Stonoga Agata
47.00zł
Do koszyka


Literka do literki
Literka do literki
17.00zł
Do koszyka


A,B,C,D Puzzle dla najm?odszych dzieci.
A,B,C,D Puzzle dla najm?odszych dzieci.
27.00zł
Do koszyka


Piraci
Piraci
47.00zł
Do koszyka


Najcz??ciej kupowane
01 Zestaw Kontrolny PUS
02 Korale Matematyczne 100
03 Korale Matematyczne 20
04 Abecad?o 1 - ksi??eczka PUS
05 100 pyta? i odpowiedzi 1 - ksi??eczka PUS


Przeglądaj

Gry dla przedszkolakówUporządkuj według:     Wyświetl #  

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Ryba - wyrazy

[Szczegóły produktu...]
Ryba - wyrazy
"Wyrazy" to zabawa edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i jednocze?nie dwa warianty gry dla dzieci starszych, a nawet dla doros?ych graczy. Zabawa najm?odszych polega na wybraniu kolejno obrazka i uk?adaniu z liter pasuj?cego do niego wyrazu. Jest to doskona?y pretekst do poznania liter oraz nauki czytania i pisania. Gry zapewniaj? z kolei wiele emocji , a jednocze?nie zmuszaj? do my?lenia i s? ?wietnym treningiem koncentracji uwagi. Ilo?? graczy 1+, wiek graczy 5+.
cena: 11.00zł


SAMO tu i teraz 1 - ksi??eczka PUS

[Szczegóły produktu...]
SAMO tu i teraz 1 - ksi??eczka PUS
Ksi??eczka "SAMO tu i teraz 1" to ksi??eczka edukacyjna opracowana z my?l? o najm?odszych czytelnikach. Forma zabawy jest najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka procesem uczenia si?. Dlatego zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej zawarte w ksi??eczce Samo umo?liwiaj? przyjazne doskonalenie sprawno?ci umys?owych, rozwijaj?: spostrzegawczo??, uwag?, pami??, umiej?tno?? analizy i syntezy wzrokowej oraz s?uchowej, ucz? porównywania, klasyfikowania,uogólniania. S? okazj? do spontanicznego ?wiczenia logicznego my?lenia.
cena: 12.90zł


SAMSAM - PUZZELKI

[Szczegóły produktu...]
SAMSAM - PUZZELKI
Dwie zabawy w jednym pude?ku! Dla najm?odszych to po prostu puzzelki. Dzieci uk?adaj? SamSamowe postaci. Dla starszych dzieci to gra z dwoma kostkami. Wiek graczy: 3-7 lat.
cena: 26.50zł


SAMSAM - WYSZYWANKI

[Szczegóły produktu...]
SAMSAM - WYSZYWANKI
Lubiana przez dzieci wyszywanka bez ig?y. W grze znajduj? si? SamSamowe wyszywanki, które ?wicz? ma?e r?ce. Wiek graczy: 3-7 lat.
cena: 26.50zł


Sylaby do zabawy

[Szczegóły produktu...]
Sylaby do zabawy
Gra kszta?c?ca s?uch fonemowy (umiej?tno?? analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynacj? wzrokowo - s?uchow?, koncentracj? s?uchow? - umiej?tno?ci bardzo wa?ne w nauce czytania i pisania. Uczy równie? przestrzegania ustalonych zasad. Z tej gry mog? korzysta? nie tylko logopedzi, pedagodzy i terapeuci, ale tak?e rodzice, którzy chc? czas wspólnie sp?dzony z dzieckiem przeznaczy? na zabawy o charakterze edukacyjnym. Ilo?? graczy 2 - 5, wiek graczy 5+.
cena: 19.00zł


Sznurki i dziurki

[Szczegóły produktu...]
Sznurki i dziurki
Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez u?ycia ig?y. Znakomite ?wiczenie dla ma?ych r?czek. Liczba graczy 1-4. Wiek 4-7 lat.
cena: 14.00zł


Tarcze ?wicze? WP1. Dla przedszkolaków ( PALETA )

[Szczegóły produktu...]
Tarcze ?wicze? WP1. Dla przedszkolaków ( PALETA )
Dla przedszkolaków. Komplet dwunastu tarcz ?wicze? obejmuj?cy bogaty zbiór zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, przystosowanych do mo?liwo?ci percepcyjnych dziecka od 5 lat: wyszukiwanie podobie?stw, ró?nic, brakuj?cych elementów, porz?dkowanie elementów w ca?o?ci, klasyfikowanie i dobieranie przedmiotów wed?ug okre?lonych cech, takich jak:wielko??, kszta?t, barwa, tworzenie prostych ci?gów logicznych. Wiek 5-6 lat.
cena: 20.00zł


Tarcze ?wicze? WP2. Dla przedszkolaków ( PALETA )

[Szczegóły produktu...]
Tarcze ?wicze? WP2. Dla przedszkolaków ( PALETA )
Tarcze ?wicze? WP2 to komplet dwunastu tarcz ?wicze? do pracy z ZESTAWEM KONTROLNYM PALETA, obejmuj?cy bogaty zbiór zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, przystosowanych do mo?liwo?ci percepcyjnych dziecka od 5 lat: wyszukiwanie podobie?stw, ró?nic, brakuj?cych elementów, porz?dkowanie elementów w ca?o?ci, klasyfikowanie i dobieranie przedmiotów wed?ug okre?lonych cech, takich jak: wielko??, kszta?t, barwa, tworzenie prostych ci?gów logicznych.
cena: 18.00zł


Tarcze ?wicze? WP3.Dla przedszkolaków - Gutek i Balbina. Paleta

[Szczegóły produktu...]
Tarcze ?wicze? WP3.Dla przedszkolaków - Gutek i Balbina. Paleta
Tarcze WP3 to komplet 12 tarcz ?wicze? ze zbiorem zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, przystosowanych do mo?liwo?ci percepcyjnych dziecka od 4 lat: wyszukiwanie podobie?stw, ró?nic i brakuj?cych elementów, porz?dkowanie elementów w ca?o?ci, rozpoznawanie kolorów, klasyfikowanie i dobieranie obrazków wed?ug okre?lonych cech, takich jak: wielko??, kszta?t, barwa, przeznaczenie, wyszukiwanie podobie?stw i ró?nic pomi?dzy przedmiotami, analizowanie obrazków przedstawiaj?cych konkretne sytuacje. Tarcze ?wicze? s?u?? do nauki i zabawy z Zestawem Kontrolnym PALETA.
cena: 20.00zł


T?cza. Gra w kolory.

[Szczegóły produktu...]
T?cza. Gra w kolory.
T?cza uczy najm?odsze dzieci rozpoznawa? i nazywa? kolory. U starszych ?wiczy pami??. Na kolorowej planszy ukryte s? kó?eczka z kolorowymi przedmiotami. Dzieci zapami?tuj? ich po?o?enie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba odgadn??. Wiek graczy 3-10 lat, liczba graczy 1-6.
cena: 33.00zł<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyświetl #